میان ترم رشته کشاورزی

نام آزمون

نام استاد

تاریخ

ساعت

صفحه

هوا و اقلیم شناسی

مجاب

23/1/93

9:00

فصلهای 1.2.3.4.7.8.9

ماشینهای کشاورزی

مجاب

24/1/93

10:00

تا صفحه 256

زراعت عمومی مجاب 7/2/93 8:30 تا پایان فصل 7

باغبانی عمومی

مجاب

93/1/30

13:30

تا پایان فصل 5

آزمایشگاه باغبانی مجاب 10/2/93 11:00 -----
آزمایشگاه ماشینهای کشاورزی مجاب 7/2/93 10:00 -----
آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی مجاب 6/2/93 10:00 -----
میان ترم مکانیک خاک برون 20/1/93 10:00 از 4 فصل اول
پایان ترم آز مکانیک خاک برون 3/2/93 10:00 ---
پیدایش و رده بندی خاکها صالحی پور 2/2/93 8:30 فصلهای 1و2و5و6و7و8
پایان ترم آزمایشگاه پیدایش و رده بندی خاکها صالحی پور 9/2/93 10:00
پایان ترم آزمایشگاه ارزیابی اراضی صالحی پور 19/1/93 ساعت کلاسی
پایان ترم آزمایشگاه فیزیک خاک صالحی پور 9/2/93 ساعت کلاسی
جانور شناسی یوسفی 10/2/93 15:00 فقط فصل 3
شناخت و مدیریت حیات وحش یوسفی 17/2/93 9:00 تا پایان فصل 3
زیست شناسی حفاظت یوسفی 20/1/93 10:00 تا پایان فصل 4
اقتصاد کشاورزی پیرمحمدی 27/1/93 10:00 فصل 1و2و3و4و5
آبیاری عمومی پارسی 20/1/93 8:00 فصل 1 و 2 و 3 کتاب
طراحی سیستم های آبیاری پارسی 27/1/93 15:00 فصول 1 تا 7 کتاب
پایان ترم آزمایشگاه طراحی سیستم های آبیاری پارسی 20/1/93 14:00 جزوه
بیولوژی خاک(تئوری ) احمدی 17/1/93 --- تا پایان فصل اول از بخش دوم پایان ص 117
بیولوژی خاک(عملی ) احمدی 7/2/93 --- جزوه
جنگل شناسی بهرامی 23/1/93 14:00 تا ص 82 پایان فصل 3
اندازه گیری و ارزیابی مراتع بهرامی 19/1/93 10:00 تا پایان فصل 7
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک روشنی 17/2/93 15:00 از فصل 1 تا 4
اکولوژی عمومی روشنی 3/2/93 13:00 فصل 1 تا 7
چوب شناسی و حفاظت چوب روشنی 10/2/93 15:00 فصل 1 تا 5
مرتعداری روشنی 27/1/93 13:00 فصل 1 تا 7
ریاضی 1 ارزانی 1/2/93 14:00 فصل اول.چهارم.پنجم.ششم
ریاضی 2 ارزانی 1/2/93 8:00 فصل 4.5.6.7
آزمایشگاه آبیاری عمومی پارسی 10/2/93 --- ---
آزمایشگاه آبهای زیرزمینی پارسی 10/2/93 --- ---
آزمایشگاه طراحی سیستم های آبیاری پارسی 10/2/93 --- ---
آزمایشگاه هیدرولوژی پارسی 27/1/93 --- ---
آزمایشگاه اصول مهندسی زهکشی پارسی 3/2/93 -- ---
فیزیک عمومی کهیش 26/1/93 ساعت کلاسی سر نیروی الکترومکانیکی 7و 8و 12
آزمایشگاه فیزیک عمومی کهیش 9/2/93 13:30 آزمایش های 1.4.5.7
فیزیولوژی تولید مثل صالحی 3/2/93 ساعت کلاسی تمام کتاب
آزمایشگاه فیزیولوژی تولید مثل صالحی 3/2/93 ساعت کلاسی ----
آزمایشگاه اصول تغذیه دام صالحی 3/2/93 ساعت کلاسی ----
دامپروری عمومی حیدری 9/2/93 8:00 تا آخر فصل 3
آز دامپروری عمومی حیدری 16/2/92 10:00 کل کتاب عملیات دامپروری
آز پرورش طیور حیدری 9/2/93 10:00 فصول 4 و 8 کتاب
آز جیره نویسی حیدری 16/2/93 12:30 از فصل 6 به بعد کتاب
گیاهان آبزی حسین وند 2/2/93 13:00 ---
فرآوری و بازیابی محصولات شیلاتی (ارائه پاورپوینت) حسین وند 2/2/93 14:00 ---
آزتکثیر،پرورش و صید آبزیان حسین وند 3/2/93 13:00 ---
آز پرورش آبزیان(ماهی و میگو) حسین وند 3/2/93 13:00 ---
تکثیر ،پرورش و صید آبزیان حسین وند 10/2/93 13:00 ---
پرورش گوسفند و بز قادری 13/2/93 8:30 فصول 2 و 4 و 5
آزمایشگاه پرورش گوسفند و بز قادری 15/2/93 11:00 ----
آزمایشگاه طرح آزمایشهای کشاورزی قادری 17/2/93 8:30 ----
طرح آزمایشهای کشاورزی قادری 17/2/93 11:00 ----
آزمایشگاه زنبور عسل قادری 10/2/93 8:30 ----
آز بهداشت و بیماریهای دام قادری 10/2/93 10:00 ----
آز گاوهای شیری قادری 10/2/93 8:30 ----
آزمایشگاه آفات و بیماریهای گیاهی روشنی 3/2/93 10:00 ----
آزمایشگاه اصول طراحی منظره و چشم انداز روشنی 15/2/93 10:00 ----
آزمایشگاه شناسایی گیاهان مرتعی روشنی 10/2/93 12:00 ----
شیمی آلی جعفری نسب 27/1/93 --- ----
شیمی عمومی جعفری نسب 27/1/93 --- ----
زبان تخصصی 1 جعفری بابادی 9/2/93 15:30 از 1 تا 55
مساحی و نقشه برداری محمودی 7/2/93 15:00 ---
ایستائی محمودی 7/2/93 15:00 ---
مکانیک سیالات و هیدرولیک محمودی 7/2/93 15:00 ---
آزمایشگاه طراحی تاسیسات دام و طیور محمودی 7/2/93 15:00 ---
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.