میان ترم رشته کشاورزی

نام آزمون

نام استاد

تاریخ

ساعت

صفحه

فیزیک خاک

صالحی پور

18/8/93 13:00 فصل های 9.10.11.13.14.15
آز فیزیک خاک صالحی پور 2/9/93 15:00 ---
اصول طراحی چشم انداز و منظره روشنی 14/8/93 10:00 125 صفحه،فصول 1.2و بخشی از فصل 3
اصول آموزش و ترویج کشاورزی روشنی 25/8/93 13:00 129 صفحه،فصول 1.2.3.4 و بخشی از فصل 5
شناسایی گیاهان مرتعی روشنی 6/8/93 8:00 73 صفحه، فصول 1.2.3.4
پایان ترم آزمایشگاه باغبانی عمومی روشنی 2/9/93 15:00 جزوه کامل
پایان ترم آزمایشگاه اصول طراحی و چشم انداز روشنی 28/8/93 10:00 جزوه کامل
پایان ترم آزمایشگاه گیاهان مرتعی روشنی 4/9/93 8:00 جزوه کامل
پایان ترم آزمایشگاه ارزیابی اراضی برون 4/9/93 10:30 امتحان عملی آزمایشگاه(جزوه) پایان ترم عملی
پایان ترم آزمایشگاه مکانیک خاک برون 27/8/93 --- ---
مکانیک خاک برون 22/7/93 13:00 3 فصل اول کتاب
فیزیک خاک (تئوری) صالحی پور 18/8/93 13:00 فصول 9.10.11.13.14.15
پایان ترم مکانیک خاک(آزمایشگاه.عملی) صالحی پور 2/9/93 15:00 ----
معادلات دیفرانسیل حافظی 11/8/93 10:00 2 فصل اول
ریاضی عمومی 2 حافظی 26/8/93 13:00 2 فصل اول
ریاضی عمومی 1 حافظی 3/9/93 15:00 2 فصل اول
آمار و احتمالات کشاورزی دوستی خواه 19/8/93 12:00 تا پایان فصل 7
آز هوا و اقلیم دوستی خواه 19/8/93 14:00 جزوه تحویل انتشارات شد
آز خاکشناسی دوستی خواه 26/8/93 14:00 جزوه تحویل انتشارات شدرابظ
رابطه آب و خاک دوستی خواه 3/9/93 16:00 تا پایان فصل 6
بیولوژی خاک احمدی 21/8/93 10:00 تا پایان صفحه 117
پایان ترم آزمایشگاه بیولوژی احمدی 1/9/93 10:00 جزوه
پایان ترم آزمایشگاه شیمی خاک احمدی 1/9/93 13:00 جزوه
پایان ترم آزمایشگاه پیدایش احمدی 24/8/93 14:30 فصل 2و3و4 کتاب پیدایش
روش های تحقیق در منابع طبیعی الماسی 4/8/93 9:00 تا قبل از میان ترم جلسه آخر هر کجا درس داده شده(تا ص 99)
اکولوژی مرتع الماسی 18/8/93 10:00 تا ص 133 سر فصل هفتم
ارزیابی محیط زیست الماسی 25/8/93 13:00 تا ص 123 سر فصل 5
فیزیک عمومی کهیش 26/8/93 10:00 فصل 7.8
آزمایشگاه فیزیک عمومی کهیش 3/9/93 10:00 جزوه
آز حمایت از جنگل بهرامی 8/9/93 14:00 ---
آز اصول مهندسی جنگل بهرامی 12/9/93 9:00 ---
قوانین مدیریت منابع طبیعی بهرامی 10/8/93 16:00 تا ص 72
اصول مهندسی جنگل بهرامی 10/9/93 9:00 تا ص 74
آبهای زیرزمینی صالحی 10/9/93 8:00 فصول 1.2.3
4 کتاب آب زیرزمینی صداقت
آزمایشگاه آبهای زیرزمینی صالحی 5/9/93 16:00 جزوه عملی آب زیرزمینی
آبیاری عمومی صالحی 27/8/93 10:00 فصول 1.3.4.5 کتاب آبیاری عمومی فریبا جلالی مریم دهقان
آزمایشگاه آبیاری عمومی صالحی 10/9/93 10:00 جزوه عملی آبیاری عمومی
آزمایشگاه طراحی سیستم های آبیاری صالحی 27/8/93 13:00 جزوه
شیمی عمومی نیکبخش 28/8/93 13:00 فصول اول . دوم و سوم (از ص 1 تا پایان ص 151)
آزمایشگاه شیمی عمومی نیکبخش 26/9/93 10:00 انجام عملی آزمایش و مباحث نظری مربوطه مطابق با جزوه ارائه شده
گیاهشناسی عمومی مجاب 1/9/93 9:00 تا پایان فصل 5
آزمایشگاه گیاهشناسی عمومی مجاب 15/9/93 8:30 ----
اکولوژی عمومی مجاب 17/9/93 13:30 فصول 1.3.4.5.6.7
اقتصاد کشاورزی مجاب 17/9/93 9:00 تا پایان فصل هفتم
دامپروری عمومی مجاب 17/9/93 13:30 تا پایان فصل سوم
بیوشیمی مجاب 11/9/93 9:00 گفتارهای 1.2.3.4.5.6
زیان تصصی کشاورزی مجاب 12/9/93 10:00 تا پایان درس 10
حشره شناسی و بیماریهای گیاهی مجاب 18/8/93 9:00 5 فصل حشره شناسی و 2 فصل بیماریها
آزمایشگاه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی مجاب 2/9/93 8:30 ---
ماشین های کشاورزی مجاب 4/9/93 10:00 تا ص 320
آزمایشگاه ماشین های کشاورزی مجاب 11/9/93 10:00 ---
آزمایشگاه دامپروری عمومی حیدری 4/9/93 8:00 کتاب آزمایشگاه
آزمایشگاه تغذیه دام حیدری 27/8/93 8:00 فصول 8 تا 12 کتاب
آزمایشگاه جیره و خوراکها حیدری 27/8/93 9:00 فصل 6
آزمایشگاه زنبور عسل حیدری 27/8/93 10:00 فصول 2.3.5.15
تغذیه دام حیدری 4/9/93 9:00 فصل 1 تا 7 کتاب
زنبور عسل حیدری 4/9/93 10:00 فصول 1.4.6.7
تغذیه طیور حیدری 11/9/93 8:00 فصول 1.2
جیره و خوراکها حیدری 4/9/93 11:00 فصول 4.5
پرورش طیور قادری 8/9/93 -- فصول 4.5.6 از کتاب پرورش طیور زهری
آزمایشگاه پرورش طیور قادری 8/9/93 -- جزوه کلاسی
آزمایشگاه گاو شیری قادری 1/9/93 -- جزوه کلاسی
آزمایشگاه بهداشت قادری 15/9/93 -- جزوه کلاسی
آزمایشگاه پرورش گوسفند قادری 15/9/93 -- از فصل 2 و 5 کتاب پر.رش گوسفند و بز ولی زاده +جزوه
آزمایشگاه طرح قادری 15/9/93 -- فصل 2.3 کتاب طرح های کشاورزی
مکانیک سیالات خسروی 8/9/93 11:00 110صفحه، دو فصل
ایستایی خسروی 8/9/93 11:00 4 فصل اول
آزمایشگاه طراحی تاسیسات دام خسروی 8/9/93 11:00 کل کتاب
محیط های رسوبی رضایی 4/9/93 8:30 فصول 1.2.5
آبهای زیرزمینی نجف پور 11/9/93 11:00 فصول اول تا پنجم
آزمایشگاه ژنتیک یوسفی 19/9/93 9:00 فصل 1.2 ژنتیک پیام نور
آزمایشگاه تشریح یوسفی 26/9/93 10:00 فصل 9.10 کتاب فیزیولوژی و تشریح
آزمایشگاه تولید مثل یوسفی 26/9/93 10:00 آناتومی دستگاه تولید مثل نر و ماده
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.