كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم رشته کشاورزی

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

تعداد صفحات- فصل

درختان و درختچه های ایران مجاب 1/2/97 8:00 فصل 1.2 و فصل 4 تا پایان خانواده ماگنو
ژنتیک مجاب 2/1/97 8:00 تا پایان گفتار هفتم
هیدرولوژی عمومی مجاب -- -- ارائه سمینار
ژئومورفولوژی مجاب 9/2/97 10:00 تا پایان فصل هفتم
زیست شناسی حیات وحش مجاب -- -- ارائه تحقیق
آمار مجاب 17/2/97 10:00 تا پایان فصل هفتم
آز هوا و اقلیم مجاب -- -- هماهنگی با استاد و ارئه تحقیق
آز طرح مجاب -- -- آشنایی با نرم افزار sasو حل مسئله
بوم شناسی حیات وحش مجاب -- -- --
آلودگی اب و خاک مجاب 15/2/97 8:00 تا پایان فصل 5
خاک شناسی عمومی مجاب 3/2/97 8:00 تا پایان فصل 4
آزمایشگاه پرورش گاو شیری فروغی نیا 19/2/97 9:00 کل جزوه
آزمایشگاه خوراک و جیره فروغی نیا 19/2/97 9:00 کل جزوه
زبان تخصصی مجاب 25/2/97 8:00 تا پایان درس 10
سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست مجاب 5/3/97 8:00 تا پایان درس 4
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی مجاب 5/3/97 8:00 تا پایان فصل 5
تکثیر،پرورش و صید آبزیان مجاب 5/3/97 8:00 تا پایان فصل 5
آز حمایت جنگل دشتک زاده 25/2/97 13:30 --
آز طراحی منظره و چشم انداز دشتک زاده 25/2/97 13:30 --
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما