كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم رشته کشاورزی

نام درس

استاد

تاریخ

ساعت

آزمون

مباحث و تعداد صفحات

روش تحقیق درمنابع طبیعی

طیبه روشنی

26/1/94

8:00

میانترم

111-1 ص    5فصل اول

گیاهان آبزی

طیبه روشنی

2/2/94

10:00

میانترم

فصل چهارم

آزمایشگاه گیاهان آبزی

طیبه روشنی

2/2/94

13:00

پایان ترم

------

فیزیک خاک

میترا صالحی پور

1/2/94

14:30

میانترم

14-13-11-10-9 فصل های

آزمایشگاه فیزیک خاک

میترا صالحی پور

8/2/94

16:00

پایان ترم

----------

پیداش و رده بندی خاک

مهدیه احمدی

17/1/94

13:00

میانترم

3و2 فصل

آزمایشگاه پیدایش و خاک

مهدیه احمدی

31/1/94

14:30

پایانترم

7و6و5 جزوه فصل

باغبانی عمومی

فاطمه روشنی

2/2/94

8:30

میانترم

120-1 ص  فصل 5-1

آزمایشگاه باغبانی عمومی

فاطمه روشنی

9/2/94

10:00

پایانترم

جزوه مدرس

آزمایشگاه آفات و بیماری ها

فاطمه روشنی

9/2/94

14:00

پایانترم

جزوه مدرس

زراعت عمومی

مهدی مجاب

13/2/94

9:00

میانترم

7-1 فصل

ترویج و آموزش کشاورزی

مهدی مجاب

22/1/94

9:00

میانترم

5-1 فصل

زبان تخصصی

مهدی مجاب

29/1/94

13:15

میانترم

10-1 فصل

آبخیزداری

مهدی مجاب

20/2/94

10:00

میانترم

5-1 فصل

هوا و اقلیم شناسی

مهدی مجاب

30/1/94

10:30

میانترم

8-7-4-3-2-1 فصل های

آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی

مهدی مجاب

6/2/94

10:00

پایانترم

-----

شناخت محیط زیست

مهدی مجاب

16/1/94

15:00

میانترم

5-1 فصل

آمار و احتمالات کشاورزی

مهدی مجاب

31/1/94

9:00

میانترم

5-1 فصل

ماشین های کشاورزی

مهدی مجاب

24/1/94

10:00

میانترم

320-1 ص

آز ماشین های کشاورزی

مهدی مجاب

7/2/94

8:30

پایانترم

--------------

گیاه شناسی عمومی

مهدی مجاب

8/2/94

8:30

میانترم

تا پایان فصل5

آز گیاه شناسی عمومی

مهدی مجاب

15/2/94

8:00

پایانترم

اعلام استاد

دامپروری عمومی

خدیجه حیدری

15/2/94

8:30

میانترم

فصل اول و دوم

آزمایشگاه دامپروری عمومی

خدیجه حیدری

22/2/94

9:00

پایانترم

تمام کتاب

تکثیر و پرورش آبزیان

خدیجه حیدری

15/2/94

11:00

میانترم

تا آخر فصل چهارم

آز تکثیر و پرورش آبزیان

خدیجه حیدری

22/2/94

11:00

پایانترم

فصل 5 تا 9

مدیریت مالی1

بتول رضایی

6/2/94

10:00

میانترم

تا آخر فصل 5

خاکهای شور و سدیمی

آناهیتا برون

26/1/94

8:00

میانترم

 (فصل 1و2و3و4و5) تشریحی

حفاظت آب و خاک تکمیلی

آناهیتا برون

2/2/94

13:00

میانترم

فصل 1و2و3

آز مکانیک خاک

آناهیتا برون

23/2/94

10:00

میانترم

جزوه

اکولوژی عمومی

پریسا یوسفی

19/1/94

14:30

میانترم

تا پایان فصل7

جانور شناسی

پریسا یوسفی

9/2/94

13:00

میانترم

فصل3

آز ژنتیک

پریسا یوسفی

9/2/94

13:00

میانترم

جزوه استاد

شیمی و حاصلخیزی خاک

شادی خواجه

22/1/94

10:00

میانترم

فصل اول تا انتهای فصل ششم

چوب شناسی و حفاظت چوب

زهرا الماسی

30/1/94

9:30

میانترم

تا ص 111

شناسایی گیاهان مرتعی

زهرا الماسی

23/1/94

11:00

میانترم

تا ص 90

صنایع چوب و کاغذ

زهرا الماسی

6/2/94

8:00

میانترم

تا ص 123 فصل سوم

آز شناسایی گیاهان مرتعی

زهرا الماسی

29/1/94

10:00

پایان ترم

جزوه استاد

مکانیک سیالات و هیرولیک

محمود خسروی

5/2/94

8:00

میانترم

2فصل اول

رسم فنی و نقشه کشی

محمود خسروی

5/2/94

10:00

میانترم

تا آخر مبحث پرسپکتیو

آز رسم فنی و نقشه کشی

محمود خسروی

5/2/94

11:00

عملی

طبق اعلام استاد

آز آبهای زیر زمینی

آرزو سرقلی

7/2/94

11:00

عملی

جزوه

ارزیابی اراضی

آرزو سرقلی

24/1/94

10:00

میانترم

تا ص 100

آزمایشگاه ارزیابی اراضی

آرزو سرقلی

28/2/94

10:00

عملی

جزوه

ریاضی عمومی2

صدیقه حافظی

6/2/94

10:00

میانترم

فصل4/ ص 151تا 192

معادلات دیفرانسیل

صدیقه حافظی

7/2/94

8:00

میانترم

فصل1/ص 1تا 66

ریاضی عمومی1

صدیقه حافظی

7/2/94

10:00

میانترم

فصل1/ص 1 تا 34

فیزیک عمومی

مهتاب کهیش

5/2/94

16:00

میانترم

فصل 7و8و12

آز فیزیک عمومی

مهتاب کهیش

6/2/94

8:00

میانترم

جزوه

هیدرولیک انهار

مرضیه صالحی

16/2/94

14:30

میانترم

فصل1و2و3 کتاب ابریشمی و حسینی

اصول مهندسی زهکشی

مرضیه صالحی

5/2/94

15:00

میانترم

فصول 1و2و3و4

آز اصول مهندسی زهکشی

مرضیه صالحی

13/2/94

15:00

عملی

جزوه

آز طراحی سیستم های آبیاری

مرضیه صالحی

8/2/94

16:00

عملی

کتاب طراحی سیستم های آبیاری

آبیاری عمومی

مرضیه صالحی

8/2/94

14:30

میانترم

فصل های 1و3و4کتاب آبیاری

آز آبیاری عمومی

مرضیه صالحی

15/2/94

14:30

عملی

جزوه و فصل 2 کتاب آبیاری

آز هیدرولوژی

مرضیه صالحی

19/1/94

15:00

عملی

جزوه

اکولوژی منابع آب

مرضیه صالحی

19/1/94

14:00

میانترم

ص21 تا 110/ کتاب اکوسیستمهای طبیعی

اکولوژی منابع آب

مرضیه صالحی

9/2/94

14:30

پایان ترم

ص113 تا 194/ کتاب اکوسیستمهای طبیعی

شیمی عمومی

صمصام نیک بخش

9/2/94

10:00

میانترم

فصل 1و2و3

درختان و درختچه ها

غلام بهرامی

24/1/94

10:00

میانترم

تا ص 120

آزمایشگاه درختان و درختچه ها

غلام بهرامی

7/2/94

11:00

عملی

اعلام استاد

جنگل شناسی

غلام بهرامی

17/1/94

11:00

میانترم

تا ص 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.